Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

Không biết ngoại ngữ đừng làm kế toán cho mafia

Nếu làm kế toán cho mafia đừng quên học ngoại ngữ lý do tại sao hãy đọc mẩu truyện sau :

Không biết ngoại ngữ đừng làm kế toán cho mafiaPrevious Post
Next Post

0 nhận xét: