Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Bút bi NaSa và giải pháp của cậu bé VoVa

Để viết được trong môi trường phi trọng lực có nhiều giải pháp sau đây là 2 giải pháp "hoàn hảo" :

bút bi Nasa và giải pháp của cậu bé VoVa

Previous Post
Next Post

0 nhận xét: