Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

Cá độ chuyên nghiệp !

Cái gì cũng cần chuyên nghiệp, giúp việc chuyên nghiệp, bán hàng chuyên nghiệp, kế toán chuyên nghiệp và cá độ cũng cần chuyên nghiệp :

cá độ chuyên nghiệp
đừng cá độ với dân chuyên nghiệp
mắc lỡm dân cá độ
Nguồn : Sưu Tầm

Related Post

Cá độ chuyên nghiệp !
4/ 5
Oleh