Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Cá thiếu nước...như nồi lẩu chỉ nước với rau

Chuyện cá thiếu nước được ví von như nồi lẩu chỉ nước với rau với câu chuyện "sưu tầm"

cá thiếu nước như nồi lẩu chỉ nước với rau

Previous Post
Next Post

0 nhận xét: