Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Chữ Nam viết ngược...

Kiểu chơi chữ phong cách Toilet :

Chữ Nam viết ngược

Previous Post
Next Post

0 nhận xét: