Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Cực kỳ khẩn cấp

Trong muôn ngàn tình huống khẩn cấp đây việc "cực kỳ khẩn cấp" không thể trì hoãn :

cực kỳ khẩn cấp

Previous Post
Next Post

0 nhận xét: