Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

Các khoản thu nhập nào được miễn giảm trước khi tính thuế thu nhập cá nhân ?

Sau đây là các khoản thu nhập được miễn giảm trước khi áp dụng tính thuế thu nhập cá nhân :
khoản thu nhập miễn giảm khi tính thuế thu nhập cá nhân

Previous Post
Next Post

0 nhận xét: