Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

In sổ sách, sắp xếp chứng từ làm quyết toán thuế cuối năm

Khi nhận được thông báo quyết toán thuế cuối năm của cơ quan thuế doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ, in sổ sách và sắp xếp chứng từ để khi cán bộ thuế yêu cầu có thể cung cấp tài liệu hồ sơ giải trình số liệu kế toán một cách dễ dàng và thuận lợi :

Chuẩn bị hồ sơ kế toán :
chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế
In bảng kê, báo cáo và tờ khai :
in bảng kê báo cáo tờ khai chuẩn bị quyết toán thuế

Sắp xếp chứng từ kế toán :
sắp xếp chứng từ quyết toán thuế cuối nămSắp xếp chứng từ tiền lương
 Sắp xếp hợp đồng :
 In sổ sách theo hình thức NKC
 Đó là các bước thường gặp để chuẩn bị công tác quyết toán thuế cuối năm.
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: