Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

Quyền tự khai quyết toán thuế cuối năm của doanh nghiệp

Doanh nghiệp và quyền tự kê khai quyết toán thuế cuối năm : 

Theo luật quản lý thuế năm 2007 thì cơ quan thuế không còn có trách nhiệm kiểm tra, liên lục hối thúc hay hướng dẫn doanh nghiệp nữa. Vì số lượng các Công ty và Doanh nghiệp tăng lên theo cấp số nhân mà biên chế nhà nước thì không thể tăng theo, Luật quản lý thuế trao quyền tự chủ, tự quyết về thuế cho doanh nghiệp. Quy định các loại hình công ty , doanh nghiệp thực hiện khai thuế theo phương pháp khấu trừ thì cuối năm phải Tự thực hiện quyết toán năm. Quyết toán năm ở đây là gì?  Tức là người kế toán trưởng am hiểu tường tận về luật thuế và am hiểu về đặc thù kinh doanh của từng doanh nghiệp sẽ kiểm tra lại tất cả các khoản chi phí, doanh thu và các khoản thu nhập khác so với luật thuế xem có khoản chi phí như: Xăng dầu, tiếp khách, tiền lương, khấu hao, phân bổ, cước vận chuyển hàng hóa, định mức nguyên vật liệu. … có khoàn nào không đáp ứng yêu cầu của luật thuế thì loại ra, hoặc các khoản thu nhập nào chưa đưa vào doanh thu thì đưa vào thu nhập. ? Để tính thuế thu nhập doanh nghiệp 20% ? Đối với các khoản tiền lương của người lao động thì thuế thuế Thu nhập cá nhân. Các khoản hóa đơn trên 20 triệu mà thanh toán bằng tiền mặt thì phải khai bổ sung và nộp lại 10% thuế Giá Trị Gia Tăng.
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: