Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

Tạo bảng đăng ký tài khoản

Tạo bảng đăng ký tài khoản :


Bảng đăng ký tài khoản mục tiêu phân loại tài khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, hàng hóa, chi phí doanh thu. Mục tiêu khi nhập dữ liệu vào sheet "NKC1" ô C7 "mã tài khoản Nợ" , C8 "Mã Tài khoản có". 

Trường hợp là tài khoản công nợ sẽ hiển thị form mã khách hàng như mẫu dưới : 


Form mã khách hàng  : f_doituong : được tạo để tìm kiếm tên khách hàng bằng cụm từ gợi nhớ và trả về mã khách và tên khách tương ứng  trên bảng "NKC1".

Previous Post
Next Post

0 nhận xét: