Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

Thuế GTGT các công ty xuất khẩu được hưởng lợi như thế nào ?

Theo luật Thuế Giá Trị Gia Tăng (thuế GTGT), mọi hoạt động xuất khẩu hàng hóa hay dịch vụ đều được hưởng mức thuế suất thuế Giá Trị Gia Tăng là 0%. Nhưng để được hưởng mức thuế suất 0% này thì công ty xuất khẩu khi xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ cần phải đáp ứng được những điều kiện gì ?

Các điều kiện để được tính thuế suất Giá trị gia tăng 0% đối với xuất khẩu hàng hóa: 

    1/ Có hợp đồng thương mại, hợp đồng mua bán, hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng ủy thác xuất khẩu, hợp đồng gia công xuất khẩu. với đối tác nước ngoài. (Nhớ: ký tên đầu đủ, có dấu thì tốt, ngày tháng ký HĐ phải trước tờ khai xuất khẩu…)

    2/ Có tờ khai xuất khẩu hàng hóa

    3/ Có xác nhận thanh toán chuyển khoản tiền qua ngân hàng, hoặc bằng hình thức thanh toán khác không dùng tiền mặt.

    4/ Có hóa đơn thương mại xuất cho đối tác nước ngoài.

Các điều kiện để được tính thuế suất Giá trị gia tăng 0% đối với xuất khẩu dịch vụ :

1/ Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với đối tác nước ngoài. (Nhớ: ký tên đầu đủ, có dấu thì tốt, ngày tháng ký hđ phải trước tờ khai xuất khẩu…)
 
2/ Có xác nhận thanh toán chuyển khoản tiền qua ngân hàng, hoặc bằng hình thức thanh toán khác không dùng tiền mặt.
 
3/ Có hóa đơn thương mại xuất cho đối tác nước ngoài.

Tưởng chừng như các điều kiện nêu trên quá đơn giản nhưng đối với kế toán không có kinh nghiệm làm về lĩnh vực xuất nhập khẩu thì thường hay thiếu kinh nghiệm. Sau khi công ty hoạt động xuất khẩu được 2 năm hay 3 năm. Đến khi làm thủ tục hoàn thuế GTGT hoặc cơ quan thuế xuất quyết toán thuế thì Công ty không được hưởng mức thuế suất 0% nữa mà còn bị truy thu thêm 10%.
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: