Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

Sử dụng tiếng việt cải cách (Tiếq Việt) làm bộ chữ viết tắt trong Excel, Word cho dân văn phòng

Kết hợp tính năng tạo chữ viết tắt trong Excel, Word với bộ chuyển tiếng việt sang tiếng việt cải cách (Tiếq Việt) làm bảng chữ viết tắt hữu ích cho dân văn phòng, nhằm tiết kiệm thời gian gõ bàn phím.

Tạo bảng viết tắt cho Excel : 

Click vào biểu tượng office góc trái :

Click vào  Excel Options / chọn ProofingChọn tiếp Auto Correct Options :


 
Trong bảng chữ viết tắt :

Vào trang web chuyển đổi tiếng việt thành tiếng việt cải cách (Tiếq Việt) : https://tieqviet.surge.sh/

Sau đó gõ tiếng việt cần chuyển đổi : 

Ví dụ (--> viết tắt) : ich --> ic, ích --> íc, iếng --> iếq, ụng --> ụq 

Tạo bảng chữ viết tắt này bạn đã có bảng chữ viết tắt mà không cần suy nghĩ nhiều.

 Trong Word cũng làm tương tự.

Chúc bạn vui .


Previous Post
Next Post

0 nhận xét: