Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2020

Hàm Exel hay dùng tạo sổ sách kế toán, báo cáo thuế, quyết toán thuế sưu tầm từ dân làm nghề kế toán có nhiều năm kinh nghiệm

Hàm được dân kế toán dùng nhiều nhất thuộc nhóm hàm về Logic , thông tin, văn bản, thống kê, toán học và lượng giác, tham chiếu và tra cứu, ngày và giờ, cơ sở dữ liệu. Còn nhóm hàm CuBE, tài chính, kỹ thuật, bổ trợ và tự động, hàm liên quan đến Web  ít được sử dụng hơn.

Sau đây là một số hàm Excel được sử dụng nhiều nhất :

 1. Hàm IF
 2. Hàm AND 
 3. Hàm OR 
 4. Hàm COUNTIF 
 5. Hàm VLOOKUP
 6. Hàm HLOOKUP
 7. Hàm LEFT
 8. Hàm RIGHT 
 9. Hàm TRIM
 10. Hàm LEN
 11. Hàm DATE 
 12. Hàm YEAR 
 13. Hàm MONTH 
 14. Hàm DAY
 15. Hàm HOUR
 16. Hàm MIN 
 17. Hàm ABS 
 18. Hàm MOD 
 19. Hàm INT 
 20. Hàm SUM
 21. Hàm SUMIF
 22. Hàm AVERAGE
 23. Hàm MIN/MAX
 24. Hàm COUNT/COUNTA:
 25. Hàm CONCATENATE:
 26. Hàm DAYS:
 27. Hàm NETWORKDAYS:
 28. Hàm FIND
 29. Hàm HYPERLINK
 30. Hàm INDEX
 31. Hàm ISERR
 32. Hàm ISFORMULA
 33. Hàm ISNA

Bạn có thể tra cứu đầy đủ các hàm Excel có chỉ dẫn đầy đủ cú pháp & ví dụ theo link sau :

 1. https://support.microsoft.com/vi-vn/office/c%C3%A1c-h%C3%A0m-excel-theo-th%C6%B0%CC%81-t%C6%B0%CC%A3-ba%CC%89ng-ch%C6%B0%CC%83-ca%CC%81i-b3944572-255d-4efb-bb96-c6d90033e188


Previous Post
Next Post

0 nhận xét: