Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

Nhận làm Sổ sách kế toán bằng tiếng anh cho doanh nghiệp nước ngoài ( công ty có vốn nước ngoài FDI )

Nhận làm Sổ sách kế toán bằng tiếng anh cho doanh nghiệp nước ngoài ( công ty có vốn nước ngoài FDI )
Xem mẫu sổ nhật ký chung tiếng anh - tại đây
Xem mẫu bảng cân đối kế toán tiếng anh - tại đây
Xem mẫu bảng cân đối thử bằng tiếng anh - tại đây

Previous Post
Next Post

0 nhận xét: